Løbet afvikles med start og mål ved:
Hedebo Strand Camping,
Frederikshavnsvej 108,
9300 Sæby.
Tlf.: 98 46 14 49.

Løbet er tilrettelagt på veje, der passer til vores motorcykler. Ruten er en orienteringsrute, der køres efter kort. Ruten er omkring 100 km lang. Der er få km grusvej.

Program
Fredag
Kl. 16.00 – 18.00 maskinkontrol
Kl. 18.00 – 20.00 grillen er tændt (fælleshygge for de som er på pladsen)

Lørdag
Kl. 7.30 – 9.15 morgenkaffe og maskinkontrol
Kl. 9.15 slutinstruktion
Kl. 9.30 1. start (2 mc/min) foregår på parkeringspladsen uden for MC museet.
Frokostpause: 45 min
Løbet byder på en øl eller vand ved mål
Kl. 19.00 Afslutning/fællesspisning(foregår i telt) og præmieoverrækkelse.

Man sørger selv for tilmelding til overnatning på pladsen. Husk at sige, at du er med i løbet, så får du det til speciel pris. Du kan bestille/købe en “pakke” til grillen fredag aften og morgenmad søndag morgen direkte ved Hedebo Café, Tlf.: 23 46 89 01.

Tillægsregler:
Løbet er åbent for motorcykler fremstillet før 1940. Ikke registrerede motorcykler skal opfylde Justitsministeriets cirkulære om prøveplader, og synsattest skal medbringes til maskinkontrollen.

Enhver deltager for egen regning og risiko, der kan således ikke gøres ansvar gældende overfor løbsledelse, DVM og sponsorer.
En deltager kan ikke rejse krav for skade, han eller hun måtte forvolde på sig selv eller andre.

Der kræves, at man kører med gul vest. Ligeledes skal man køre med godkendt hjelm. Der køres med afdækket speedometer i 2 klasser. Klasse 1 solo og klasse 2 med observatør. Rallyplade udleveres ved maskinkontrol. Alle ændringer, der sker efter tilmeldingen, skal straks meddeles løbsledelsen. Tilmeldingen bekræfter, at man er indforstået med klubbens regler, derfor skal løbsreglementet læses igennem før tilmeldingsskema udfyldes. Dette findes på www.dvm.dk.

Tilmeldings- og betalingsfristen udløber d. 1.april 2017.
Såfremt du/I ønsker at følges med nogen, skal tilmeldingerne sendes i samme kuvert.
Betaling skal ske ved bank­­overførsel.

Tilmeldingskupon skal sendes med post til:
Thorben Damsgaard
Nyholmsvej 19
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 49 18 41


Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr.: 9070 konto: 1624744884
(Husk at skrive dit medlemsnummer på bankoverførslen)
Løbsledelse:
Thorben Damsgaard (67), tlf. 21 49 18 41
Mail: thorben@elleham.dk.

Jens Bisbjerg Andersen (1090), Tlf.: 23 45 81 92
Mail: bisbjerg@youmail.dk

 

Oplysning om MC, kører og observatør (skriv tydeligt)
Medl.nr.: MC mærke:
E-mail: Årg.:
Navn: Fastnet tlf.:
Adresse: Mobil nr.:
Post.nr./ By:
Observatør navn:
                                Betaling
Pris kører: 400 kr.
Pris observatør:  400 kr.        kr.
Pris ekstra spisebillet:  200 kr.        kr.
Fradrag spisebillet: -150 kr.        kr.
I alt:        kr.
Underskrift kører:
Meddelelser til løbsledelsen:

 

 

Hent indbydelse her
X