Arrangementer – Midtsjælland

26jun15:0022:00Stjerneløbet 2019 til Herslev Strand sejlklubMidtsjælland

Detaljer

Stjerneløbet 2019 til Herslev Strand sejlklub

DVM-Midtsjælland har igen i år truffet aftale med sejlklubben i Herslev om, at vi kan mødes i den skønne havn.

Det bliver

Onsdag, den 26/6-2019

hvor alle med en motorcykel opfordres til at køre direkte til Herslev, hvor vi helst skal mødes kl. ca. 19.30.

Vi opfordrer til, at alle tænker på naboer, venner og andre, der har en MC stående, som de ikke får taget sig sammen til at køre en tur på.

Få fat i dem og tag dem med til Herslev til en hyggelig aften, hvor Ungdomsafdelingen i sejlklubben igen serverer pølser, øl, vand, kaffe og kage i rigelige mængder.
Overskuddet går til Ungdomsafdelingens aktiviteter i klubben.

Derfor bak op om arrangementet.

I år ændrer vi kørslerne forstået på den måde, at der ikke er faste startsteder.

Vi opfordrer i stedet til, at man lokalt aftaler at følges ad fra et lokalt startsted og til Herslev.

Derfor kan DU lige så godt tage initiativet og kalde sammen.

Pgv
Erik Kristoffersen
Tlf. 2555 1121

Tidspunkt

(Onsdag) 15:00 - 22:00

Sted

Herslev Strand Sejlklub

Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde

02jul19:0021:00Besøg på Nyholm

Detaljer

DVM’s kasserer Otto V. Lassen som er guide på fregatten, torpedo missil båden, ubåden og mastekranen på Nyholm, vil lave en guidet tur rundt på Nyholm for besigtigelse af alle de gamle bygninger herunder Sixtus Batteriet. Turen slutter i Chr. IV’s mastekran (127 trin).

Turen vil tage 1½ – 2 timer.

Vi forsøger derfor at lave en udflugt til Nyholm – > tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19:00

Vi parkerer langs med fregatten Peder Skram, Elefanten 2, 1439 København K.

For at give ALLE mulighed for at komme med, vil vi efter bedste evne tilstræbe at lave fælleskørsel efter nærmere aftale. Det er besluttet, at de deltagere, der lægger bil til, vil blive honoreret med hundrede kroner til benzin, forudsat alle pladser i bilen er besat.

Bemærk:
Deltagere, der gerne vil tage turen på MC, gør selvfølgelig det – for egen regning.

Derfor skal vi bede om at få oplyst, at du gerne vil deltage, samt om du vil påtage dig også at køre. Det betyder ikke, at de, der ikke ønsker at køre, ikke skal melde sig, tværtimod meld jer, så bliver det hele koordineret.
Hvis I selv fylder en bil, er det helt ok, så skal vi blot vide, at I møder med x-antal deltagere.

Tilmelding:
gerne så hurtigt som muligt og senest søndag, den 16/6-2019 til Christian på tlf. 2164 9081.

Parkering:
Skal ske langs med fregatten Peder Skram, Elefanten 2, 1439 København K.

Se evt. mere her

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Sted

Nyholm, Peder Skram

Elefanten 2, 1439 København K

31jul19:0022:00KøreaftenMidtsjælland

Detaljer

Onsdag den 31 07 19 kl. 1900:

Køreaften.

Ingen fællesstart, men ring sammen og lav selv en tur til Ishuset på Holbæksiden ved Munkholmbroen.

Tidspunkt

(Onsdag) 19:00 - 22:00

14sep8:0020:00Rundt på Sjælland med DVM

Detaljer

Rundt på Sjælland med DVM, lørdag, den 14 09 2019

BEM: Det er 2. lørdag i september i modsætning til tidligere år

DVM Midtsjælland arrangerer et anderledes løb, hvor alle hjælpemidler må bruges, og hvor motorcykler fra 1900 til og med årgang 1979 kan deltage.
Vi håber derfor at se rigtig mange nye ansigter fra andre klubber, eller fra den ejer, der har en motorcykel stående, som trænger til at blive luftet. OG kom nu, også selv om du aldrig har kørt efter kort.

Husk det hele er kun for sjov med socialt samvær, hyggelige drillerier og så en køretur ad veje, du normalt ikke kommer på.

Mødestedet er
Overdrevskroen,
Roskildevej 513,
4100 Ringsted.

Det er på hovedvejen mellem Osted og Ortved.
BEM: Der er benzintank på hovedvejen i Ortved, OK-tank med gode priser (normalt).

Mødetid: fra kl. 08.00, hvor der er kaffe og brød, samt kørekort- og maskinkontrol.
Første start kl. 09.00.

Kørekort- og maskinkontrol SKAL være foretaget inden start.

Løbet afvikles som et orienterings- og pålidelighedsløb med indlagte kontrolposter. Samlet løbslængde er 180 km. Klasseinddeling: 2 klasser, 1 med observatør og en for solomotorcykler. Løbet afvikles efter DVM.s løbsreglement, bortset fra alderskrav og afsnittet om hjælpemidler. Kørsel på prøveskilt er tilladt, forudsat det sker efter gældende bestemmelser, som kræver at motorcyklen er synet i den nuværende ejers ejerperiode. Motorcyklen skal være forsynet med løst prøveskilt, – altså ikke mekanikerens firmaprøveskilt –samt at dokumentationen for prøveskiltet medbringes.
Der skal køres med gul refleksvest.
Der er præmier til de 3 bedste i hver klasse.

Deltagerne beværtes med let morgenmåltid ved ankomst, frokost og kaffe og kage ved løbets afslutning.
De nævnte måltider er inkluderet i startgebyret, som er kr. 250,- pr deltager.
Børn til og med 14 år kr. 100,-.
Drikkevarer for egen regning.

Desuden laver kroen aftensmad, som vil være helstegt pattegris med tilbehør.
Pris kr. 145,- Bestilles ved tilmeldingen.

Alle deltager for egen regning og risiko, hvorfor der ikke kan rejses krav af nogen art over for løbsledelsen, DVM eller andre.

Tilmelding sendes til:
Henning Petersen,
Codanvej 19,
4600 Køge.
Tlf. 2173 6240
Mail: henning.petersen1943@gmail.com.

Udfyld tilmeldingsblanketten og send eller scan den og sammen med kvitteringen for betaling/overførsel sendes den til Henning.

Husk navn påført, hvis du overfører beløbet via netbank eller bankoverførsel.
Sidste frist for tilmelding: søndag, den 08 09 2019 (Løvfaldsløbsafslutningen)

På gensyn
Arbejdsgruppen
DVM Midtsjælland

Du finder tilmeldingsblanket her

Tidspunkt

(Lørdag) 8:00 - 20:00

Sted

Overdrevskroen

Roskildevej 513, 4100 Ringsted, Danmark

X