Der har været uklart hvor start og slut sted er til Natløbet.

Det korrekte sted er hos Erik Kristoffersen, Svenstrupvejen 14, 4130 Viby Sj.

Evt. spørgsmål til:
Henning Petersen
Tlf. 2173 6240
Mail: henning.petersen1943@gmail.com

X