På generalforsamlingen den 27. oktober 2018 blev kontingentet for 2019 fastholdt til kr. 350 grundet DVMs gode økonomi.
I vil modtage opkrævningen i starten af december 2018 med betalingsfrist den 7. januar 2019.
Jeg vil fortsat anbefale, at dem af jer som endnu ikke har betalingsservice bliver tilmeldt.
Dette kan ske på DVMs hjemmeside (eller her)
Hvis DVM mod forventning ikke har modtaget kontingentet, vil der den 4. februar 2019 blive fremsendt en rykker, som vil være pålagt et rykkergebyr på kr. 50 for at dække DVMs omkostninger til NETS og porto.
Hvis rykkeren ikke bliver betalt inden 14 dage, må du betragte dig som udmeldt af DVM. Det finder du af, når du ikke længere modtager VETERANEN.
Ønsker du efterfølgende at genoptage medlemsskabet, kræver det et nyt indskud på kr. 200 samt kontingentet på kr. 350.
Jeg vil ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig (h)jul samt et godt og lykkebringende nytår 2019.

Kasserer Otto V. Lassen

X