Hvordan kan vi i fællesskab øge interessen for at blive, og forblive, medlem af DVM?

Ved generalforsamlingen 2017 blev det ganske kort debatteret hvordan vi kunne gøre DVM mere interessant – hvordan kunne vi ”lokke” flere medlemmer til ?

Det blev foreslået, at nedsætte et udvalg der skulle se på mulighederne, og der var da heldigvis nogle medlemmer, der gav udtryk for, at det var en ret god ide’.

Lidt meningsudveksling ved generalforsamlingen er jo ikke løsningen – der skal udtænkes og fremlægges forslag, der skal diskuteres og der skal findes opskrifter på, hvordan vi udvikler klubben.

  • Skal vi være til stede ved stumpemarkeder og lignende arrangementer med en klubstand ?
  • Skal vi søge at arrangere helt nye DVM-løb med mulighed for at deltage på nyere motorcykler ?
  • Skal vi gøre mere for at gøre os kendte i udlandet ?
  • Er det muligt at sammensætte et udvalg til at tage sig af det ?

Bestyrelsen har ved det seneste bestyrelsesmøde besluttet at tage initiativ til at samle interesserede medlemmer til, hvad der på godt dansk hedder en ”workshop”.

I en workshop kastes en mængde forslag og ideer op i luften for derefter at blive diskuteret og aktioner aftales.

Vores foreløbige plan er at afholde workshoppen på Hotel Medio, Snoghøj, i juni eller juli.

Bestyrelsen påtænker at sende en invitation direkte til de medlemmer der tidligere har vist interesse og vi opfordrer andre medlemmer til at melde sig. Vi skulle gerne op på 8 – 12 deltagere fra hele landet. Fra bestyrelsen deltager Jette, Ole og Lars.

Så vil du være med til at sikre DVM’s fremtid, er det nu du har chancen.

På bestyrelsens vegne,

Lars Klitgaard

X