Til medlemmer af Danmarks Veteran Motorcykleklub.
Der har fra medlemmer været forespørgsel om det er muligt at afholde
årets generalforsamling på grund af Corona krisen. Det kan hermed
bekræftes at det kan det, dog med følgende forbehold.
Vi må kun være 80 personer i det lokale der stilles til rådighed.
Ligeledes skal alle personer der ikke sidder ned have mundbind på.
Der vil blive taget særlige forholdsregler ved begge buffeter.
Så velkommen til alle medlemmer lørdag d. 24. oktober fra kl. 10.
Generalforsamlingen starter kl. 11.

Husk også at medbringe sidste nr. af Veteranen. Den indeholder dagsorden og regnskab. Se side (Side 3 for adressen for afholdelse) og 29 til 31.
På vegne af bestyrelsen. Sekretær Ole Jensen

X