Danmarks Veteran Motorcykleklubs generalforsamling 2018.

Lørdag den 27. oktober kl. 11.00 – 15.30

Østfyns Produktionsskole
Marslev Byvej 35
5290 Marslev

Dagsorden:

Velkomst

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, Lars Klitgaard

3. Udvalgsberetninger:
– Sportsleder, Jette V. Søndergaard
– Sekretær, Ole Jensen
– Veteranekspert, Kurt H. Jensen
– Webmaster, Michael Hintz
– Redaktør / Arkivar, Leif Obbekær Hansen
– Motorhistorisk Samråd, Lars Klitgaard

4. Regnskabsforelæggelse og fastsættelse af kontingent for kommende år, Otto V. Lassen

5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6. Fastlæggelse af det kommende års arrangementer, Jette V. Søndergaard

7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
Følgende i bestyrelsen er på valg:
Kasserer, Otto V. Lassen. Modtager genvalg.
Sportsleder, Jette V. Søndergaard. Modtager genvalg.
Veteranekspert, Kurt H. Jensen. Modtager genvalg.
I 2017 har Erik Kristoffersen været 1. og Karl Erik Brejnbjerg været 2. suppleant.

8. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
I 2017 har revisorer været Egon Nielsen og Hans H. Hansen
med Torben Seierø som 1. og May-Britt Jantzen som 2. suppleant.

9. Eventuelt

OBS:
Der er formiddagskaffe med lidt brød til fra klokken 10:00 og frokostbuffet forventes afholdt ca. klokken 13.30.

Bestyrelsen

X