Danmarks Veteran Motorcykleklubs generalforsamling 2017.

Lørdag den 11. november kl. 11.00 – 15.30 *

Kulturhuset
Skolegade 1
4220 Korsør

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, Lars Klitgaard

3. Udvalgsberetninger:
Sportsleder, Jette V. Søndergaard
Sekretær, Ole Jensen
Veteranekspert, Kurt H. Jensen
Webmaster, Michael Hintz
Redaktør / Arkivar, Leif Obbekær Hansen
Motorhistorisk Samråd, Lars Klitgaard

4. Regnskabsforelæggelse og fastsættelse af kontingent for kommende år, Kasserer Otto V. Lassen

5. Indkomne forslag:
Der er ikke fremsendt forslag til behandling.

6. Fastlæggelse af det kommende års arrangementer, Jette V. Søndergaard

7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanterFølgende i bestyrelsen er på valg:
Formand, Lars Klitgaard. Modtager genvalg.
Sekretær, Ole Jensen. Modtager genvalg.
Suppleant Erik Kristoffersen. Modtager genvalg.
Suppleant Karl Erik Brejnbjerg. Modtager genvalg.

8. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
Revisor Egon Nielsen. Modtager genvalg.
Revisor Hans H. Hansen. Modtager genvalg.

9. Eventuelt

 

* Der serveres formiddagskaffe med rundstykke fra kl. 10:00
Frokost forventes afholdt ca. kl. 13.00

Bestyrelsen

X