Afvikles sidst i Juni og omfatter motorcykler fremstillet før 31/12 1927.

Løbet laves på skift rundt i landet og placeres således, at basen for løbet kan være en campingplads.

Dette løb køres efter de såkaldte internationale tegn, det vil sige at ruten er mærket af, således at deltagerne ikke skal læse kort. Tegnene er en trekant for ligeud, en cirkel for drej til højre og en firkant for drej til venstre.

Antallet af motorcykler er mellem 40-60.

Følgende er normalt inkluderet i startpenge.
Rallyplade, Plakette, program

X