Egeskovløbet   2015

Fredag den 7. august, lørdag den 8. august og søndag den 9. august.

Tillægsregler:

Ankomst:
Deltagerne kan ankomme til Egeskov for campering torsdag efter kl. 16.

Camping:
Indkørsel sker ad Holmegyden mod Godskontoret til et afmærket område. Camping skal fremgå af løbstilmeldingen. Løbsdeltageren får tilsendt adgangstegn, Til dem, der fremgår af tilmeldingen. ( kører +observatør + pårørende ) Børn under 12 år deltager gratis i løbet og får adgangstegn ved ankomst. Adgangstegnet skal bæres synligt, og giver adgang til slot, museum og park. Adgang til campingpladsen, kræver på Løbsdagen, enten Adgangstegn til Egeskovløbet eller billet til Egeskov.

Lørdag og søndag morgen er der brødudsalg ved Motorcykelmuseet. Der vil være opstillet bad- og toiletvogn samt affaldscontainer ved pladsen fra torsdag eftermiddag.
Det henstilles at man forlader pladsen i samme stand, som ved ankomsten.

Maskinkontrol:
Fredag: Ved campingpladsen kl. 15.00 – 17.30
Lørdag: Maskinkontrollen Ved Egeskovgade kl 08.00 – 10.00
Manglende godkendt maskinkontrol udelukker starttilladelse.

Fredag Invitation:
Sidst på dagen inviterer Egeskov på en oplevelse. Vi håber at mange vil tage imod invitationen til en ekstra oplevelse.

Lørdag:
Deltagere, der ikke er tilmeldt camping, skal køre direkte til startområdet på parkeringspladsen ved Egeskov’s hovedindgang på Egeskovgade for tilmelding og maskinkontrol senest kl. 09.00. Slutinstruktion kl. 10.00
Løbet starter kl. 10.30, hvor første startende er løbets æresgæst med Egeskovtøjeret, Lars Klitgaard.
Der køres på 1 rute.
Det bliver en let orienteringsrute. Startnummer gives efter cyklens alder, ældste først. Tilmeldinger sendt samlet tildeles fortløbende nummer, hvor den nyeste cykel har første nummer.
Løbet er åbent for cykler fremstillet senest 31/12 1939.
Pausepladsen er i år på Lundsgaard Gods ved Kerteminde.

Klasseinddeling:
På ruten køres der i 4 klasser:
Klasse 1: cykler op til 1927 solo
Klasse 2: cykler op til 1927 m/obs.
Klasse 3: cykler fra 1928-39 solo
Klasse 4: cykler fra 1928-39 m/obs

Festen:
Festen afholdes i Motorcykelmuseet. Adgang til museet fra kl. 18.30. Spisebilletten, der ikke er med i startgebyret, skal forevises ved ind-gangen, Spisning starter kl. 19.00. Efter spisningen afsløres løbsresultatet og præmierne uddeles. Egeskovtøjeret overdrages derefter til den af æresgæsten udvalgte løbsdeltager. Festen slutter kl. 24.

I øvrigt:
Bemærk, at i år beder vi dig angive dit fødselsår, da vi i år ønsker at kunne udregne deltagernes gennemsnitsalder. Enhver deltager for egen regning og Risiko. Der kan ikke rejses krav af nogen art over for løbsledelsen, DVM eller Egeskov.
Henstillinger fra politiet, løbsledelsen eller officials skal nøje efterkommes. Ca. 2 uger før arrangementet frem-sendes bekræftelse på tilmeldingen. Med bekræftelsen sendes spisebilletter. Adgangstegn sendes kun til dem, der er tilmeldt campingpladsen. Årstalsled til Egeskovnålen udleveres sammen med udlevering af Rally-plader efter maskinkontrollen. Program for løbet udleveres ved ankomst til Egeskov.

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding og indbetaling af startgebyr m.m. er d. 27. juni 2015 Betaling dokumenteres med crosset check eller med en kvittering for bank-overførsel, der vedlægges tilmeldingen. Betaling via netbank til Danske Bank Reg.nr. 4703 Konto.nr. 4703576664. Tilmelding er bindende. Husk at oplyse navn og adresse. Oplysning om dig og din motorcykel må gerne medsendes.
Tilmelding modtaget efter d. 6. juli skal være tillagt et gebyr på 50 kr.

Tilmelding sendes til:
Eigil Sørensen, Ridderhatten 207,
Tornbjerg, 5220 Odense SØ
Mails: wanderer-1914@outlook.com

Medlemsnummer: E-mail: Antal anmeldelser i denne kuvert:
KørerNavn Fødselsår  MC mærke Årgang
Adr. Post nr. By
ObservatørNavn

Barn under 12 år. Navn:

 Ovennævnte tilmelder sig bindende og bekræfter at have læst tillægsreglerne.Underskrift Kører:
Startgebyr for kører                                                                                                             300,00 kr.Startgebyr for observatør                                                                                                   160,00 kr.

Antal ____spisebilletter                                                                á        180,00 kr.

Antal ____spisebilletter til børn under tolv år                            á          50,00 kr.

Antal ____personer i alt til camping ( ikke børn u/12år )        á          95,00 kr.

Ialt           kr.

Betaling skal ske til Eigil Sørensen, Ridderhatten 207, Tornbjerg, 5220 Odense SØ på crosset check
eller over netbank til Danske Bank, Reg. nr. 4703 –  Konto nr.: 4703576664.           Husk kvittering vedlagt !
Evt. meddelelser til løbsledelsen kan evt. skrives her på tilmeldelsen.
Send gerne oplysning om dig og din motorcykel, til brug for speaker.Oplysningerne vedlægges i brevet med tydelig angivelse af navn og medlemsnummer.
X