Danmarks Motor Unions Blå Bog – 1957

Danmarks Motor Union udgav sidst i 50’erne, 12 hæfter som indeholdt historier og oplysninger fra danske motorsports begivenheder fra 1914 og frem til 1956 (ialt ca. 570 sider).

Serien hed “Dansk Motorsports Blå Bog” med undertitlen “Hvem er hvem i dansk motorsport”.

Danmarks Motor Union har givet Danmarks Veteran Motorcykleklub lov til at digitalisere dette værk og publicere det på vores hjemmeside.

Digitaliseringen er sket ved at skanne de gamle hæfter ind og konvertere dem til PDF formatet.
Kvaliteten kan være lidt svingende (hæfterne er gamle og gule), men vi gør alt for at det bliver så godt som muligt.

For at læse et PDF dokument kræves en PDF viser (ofte kaldet Adobe Reader).
Har du ikke allerede en installeret kan den hentes på: http://get.adobe.com/dk/reader

Forord fra udgivelsen

Med udsendelsen af værket ,,Dansk motorsports blå bog” med undertitlen ,,Hvem er hvem í dansk motorsport” vil et længe næret ønske for enhver motorsports interesseret blive opfyldt.

Bogværket, der omfatter såvel fortid som nutíd, víl índeholde oplysnínger fra danske motorsports begivenheder, der har fundet sted her i landet under den store udvikling der er sket med dansk motorsport gennem årene.

Som præsident for Danmarks Motor Union var det med glæde, jeg modtog meddelelsen om det initiativ, der nu er udfoldet for at udgive et bogværk, der vil sætte et værdigt minde over motorsportens udøvere samt dens udvikling gennem årene, ligesom dansk motorsport nu vil få en Iænge savnet biografi og årbog.

Præsident for Danmarks Motor Union
Poul Sørensen
(red: Præsident i 1957, da værket blev udgivet)

Hent hele DMUs Blå Bog her (fylder 180 Mb).

X