Tilmelding til Egeskovløb 2019

DKK 200,00

Løbet afvikles 9. – 11. august 2019 på Egeskov Slot.

Løbsrute

Der køres på 2 ruter.
En orienterings- og en beskrivelses-rute.
Startnummer gives efter cyklens alder, ældste først.
Hvis nogen ønsker at følges sammen, skal det fremgå under rubrikken: Beskeder til løbsledelsen.
Pausepladsen er i Svanninge Bakker.

Klasseinddeling

På ruten køres der i 4 klasser:
Klasse 1: orienteringsrute solo
Klasse 2: orienteringsrute m/observatør
Klasse 3: beskrivelsesrute solo
Klasse 4: beskrivelsesrute m/obsservatør

Løbet er åbent for cykler fremstillet senest 31/12 1939.

Festen

Festen afholdes i Motorcykelmuseet, adgang til museet fra kl. 18.30.
Spisebilletten skal forevises ved Indgangen. Spisning starter kl. 19.00.
Efter spisningen afsløres løbsresultatet og præmierne uddeles.
Egeskovtøjeret overdrages derefter til den af æresgæsten udvalgte løbsdeltager.
Festen slutter kl. 24.00

Priser

Startgebyr for kører 200 kr.
Startgebyr for observatør 80 kr.
Camping 170 kr.
Spisebillet 175 kr

 

Tilmeldingfrist d. 30. juni


Vigtigt: Ønsker du/I at følges som en gruppe
1. Vælg en fra gruppen som laver jeres tilmelding
2. Han tilføjer hver enkelt deltager til “kurven”
3. Han foretager én samlet tilmelding og betaling der gælder for hele gruppe
Du kan ser her hvordan “kurven” skal se ud, inden du betaler for alle (eksemplet er med 3 som skal følges)

Ikke på lager

Beskrivelse

Camping

Deltagerne kan ankomme til Egeskov for campering torsdag efter kl. 16. ad Holmegyden til det afmærkede område bag Museet.

Camping skal fremgå af løbstilmeldingen ( kører +observatør + pårørende).
Børn under 12 år deltager gratis.

Adgangstegn til Egeskov udleveres ved ankomst til campingpladsen. Adgangstegnet skal bæres synligt, og giver adgang til slot, museum og park.

Lørdag og søndag morgen er der brødudsalg ved Motorcykelmuseet.
Der vil være opstillet bad- og toiletvogn samt affaldscontainer ved pladsen fra torsdag eftermiddag.
Det henstilles at man forlader pladsen i samme stand, som ved ankomsten.

 

Maskinkontrol

Fredag
Ved campingpladsen kl. 15.00 – 17.30.

Lørdag
Ved Egeskovgade kl. 8.00 – kl.9.30.
Manglende godkendelse udelukker start.
Speedometer skal afdækkes.

Lørdag
Deltagere, der ikke er tilmeldt camping, kan køre til startområdet på parkeringspladsen ved Egeskov’s hovedindgang på Egeskovgade for tilmelding og maskinkontrol senest kl. 09.00.
Slutinstruktion kl. 10.00.
Første startende, kl. 10.30, er løbets æresgæst med Egeskovtøjeret, Eigil Sørensen.

I øvrigt

Enhver deltager for egen regning og Risiko. Der kan ikke rejses krav af nogen art over for løbsledelsen, DVM eller Egeskov. Henstillinger fra politiet, løbsledelsen eller officials skal nøje efterkommes.

Løbsledelse:
Thorben Korsgaard
mail: thorkors@hotmail.com
Mobil: 2275 1870

 

Tilmelding til Egeskovløb 2019