Skagenløb 2021 Coronaløb

Jeg har siden aflysningen af årets løb tænkt på, om det ville være muligt at afvikle en anderledes form for Skagenløb, fra Skagen til København, således at vi undgår at komme i klemme med forsamlingsforbud og så videre.

Min idé er:

At gentage en metode vi brugte ved Skagenløbet 2013. Det kommer til at foregår ved, at man ved tilmelding får tilsendt en rallyplade og et kontrolkort med cirka 10 bynavne fortrykt. Byerne vil ligge på den gamle hovedvej A10 og A1. Så er tanken, at man som i 2013, skal ind et sted i byen og have et firmastempel fra et vilkårligt sted i den pågældende by.

Som deltager er man helt på egen hånd, det vil sige, man selv bestemmer, hvor mange dage det skal tage, og hvor man vil overnatte. Løbet skal blot være gennemført inden den 16. maj. Jeg får så tilsendt et billede af det udfyldte kontrolkort, hvorefter man modtager en plakette.

Pris: Det er gratis at deltage.

Krav: GF Veteran er igen sponsor for os, så derfor skal man køre i en GF vest og med rallypladen monteret.

Motorcykel: Det er muligt at køre på en motorcykel til og med årgang 1969.

Løbet skal gennemføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende ”Corona”, idet DVM ikke kan påtage sig noget ansvar for den enkelte deltager. Enhver deltager for egen regning og risiko, der kan således ikke gøres ansvar gældende overfor DVM eller sponsor. Ej heller kan en deltager rejse krav for skade, han eller hun måtte forvolde på sig selv eller andre.

Tilmelding sker til sportsleder@dvm.dk. Her oplyses navn, motorcykelmærke og årgang. Skriv ved tilmelding hvis du mangler en vest.

Sidste tilmelding: 25. april 2021.

Jeg håber, mange vil dele oplevelsen med andre og derfor lægger billeder op på Facebook og sender dem til hjemmesiden. Forhåbentlig er der også nogen, der vil skrive en artikel eller to til Veteranen.

Mit ønske er, at I vil benytte jer af denne form for et alternativt Skagenløb på trods af, at det ikke er det samme. Vi kan jo sagtens køre sammen og hver for sig. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Jette V. Søndergaard

Sportsleder

X