Tilmelding til Windmill 2020

Danmarks Veteran Motorcykleklub
Windmill 2020

Tilmelding til Windmill 2020
Løbet er åbent for alle DVM medlemmer samt for udenlandske gæster med motorcykler til og med 1939. Løbet køres med åbne, hemmelige og klippe kontroller, ruten er afmærket med tegn. Der vil også bliver udleveret et ikke mål fast kort med ruten. Løbet køres over to dage med rutelængder på ca. 120 km og 100 km. Der er ikke grusveje på ruten.
Der køres i 4 klasser
Klasse A: Motorcykler fra før 1915
Klasse B: Motorcykler fra 1915 til og med 1924
Klasse C: Motorcykler fra 1925 til og med 1930
Klasse D: Motorcykler fra 1931 til og med 1939
Det er tilladt af have passager med i alle klasse, men der er ikke en speciel klasse til det, da der køres efter tegn.
Man kan vælge mellem gennemsnit hastigheder 24 km/t, 30 km/t eller 36 km/t Den valgte hastighed gælder under hele Windmill 2020
Windmill er en personlig konkurrence, men man kan også deltage som hold, holdet behøver ikke at følges ad og hvis man deltager på et hold er man stadig med i den personlige konkurrence, altså mulighed for to præmier. Der er to nationale hold A og B, disse to hold bliver bestemt af de nationale veteranmotorcykle klubber. De private hold skal bestå af 4 motorcykler, fra før 1940, hvoraf den ene er reserve. DVS at tre skal gennemføre løbet, for at holdet kan deltage i konkurrencen. Deltagerne på et hold tilmeldes med sammen holdnavn, og navnet på holdkaptajnen skrives i bemærkning.
Alle deltagere skal efterfølge officials samt politiets anvisning. Enhver deltager for egen regning og risiko der kan ikke rejses erstatningsansvar overfor DVM, løbsledelsen eller officials.
Ruten vil bliver mærket med tegn: Trekant = lige ud. Cirkel = drej til højre. Firkant = drej til venstre.
Kontrolkort udleveres ved start med påført starttidspunkt. Rute- og tidskontroller indføres i kontrolkortet i den rækkefølge de passeres. Kontrollen skal altid indføres i første tomme rubrik. Rutekontroller er klippetænger. Tidskontroller er bemandede, og her påføres kortet tidspunkt for ankomst, men deltagerne er selv ansvarlige for, at kortet føres korrekt. Kontrollerne skal påføres i den rigtige rækkefølge, da de ellers kendes ugyldige. Kontrolkortet er grundlaget for udregning af strafpoints, og skal derfor behandles med omhu. Det er deltageren ansvar at tiden bliver skrevet korrekt.
Kontrolsteder er markeret med en fane i hver vejside. Åben tidskontrol = Gul. Hemmelig tidskontrol = Gul/Blå. Rutekontrol = Blå bund/Gul stribe. Rutekontroller er ubemandede. Her vil der i højre vejside være en klippetang, der påføres kontrolkortets første tomme linje. Hemmelige tidskontroller er bemandede, og man får påført den aktuelle tid i sit kontrolkort samt officials initialer. Der kan vælges 1 minut til hver side af den aktuelle tid. Åben tidskontrol er bemandet. Der påføres den aktuelle tid samt officials initialer på kontrolkortet. Der kan afventes idealtid. Ved mål afleveres kontrolkortet.
Der må ikke på køretøjet forefindes nogen form for elektronisk eller mekanisk måle apparatur. Såfremt motorcyklen har speedometer skal dette tildækkes, materiel til dette findes ved maskinkontrol. Manglende afdækning giver 500 strafpoint. Der skal køres med E eller DS mærkede godkendt styrthjelm. Der skal køres med gul refleksvest, disse to regler gælder kører og passager og manglende hjelm eller vest giver 500 strafpoint. Alle deltager skal have ansvarsforsikring på motorcyklen og gyldigt kørekort. Der kan ikke købes dagsforsikring under løbet. Det er forbudt at skifte motorcykel under løbet.
Pris for køre: DKK 825
Pris for passager/gæst: DKK 750
Tilmeldings gebyret dække følgende:
1) Rallyplade
2) Plakette
3) T-shirt
4) 2 rettes buffet fredag aften
5) Formiddagspause lørdag
6) Frokost lørdag
7) Kaffe pause lørdag
8) 3 rettes buffet lørdag
9) Formiddagspause søndag
10) Frokost søndag
1 til 10 gælder for kører og 4 til 10 gælder for passager/gæster
Tillægspris for morgenmad lørdag DKK 90
Tillægspris for morgenmad søndag DKK 90
Tillægspris for et telt eller en campingvogn/bus DKK 495

Gæster
Det vil være bustransport rundt på ruten for gæster.

Campingplads
Der vil i forbindelse med Windmill 2020 være mulighed for primitiv camping i forbindelse med start på festpladsen i Hobro. Der vil være adgang til bruser og toiletter samt mulighed for el tilslutning (kun lys og køleskab) Der er plads til 60 campingenheder på pladsen og man bestiller samme med tilmelding. Prisen er for en campingvogn/telt/campingbus. Pladsen åbner torsdag den 16. juli 12:00 og lukker tirsdag den 21. juli kl. 12:00.


T-shirt størrelse
S størrelse er med brystkassemål 90 cm
M størrelse er med brystkassemål 96 cm
L størrelse er med brystkassemål 104 cm
XL størrelse er med brystkassemål 110 cm
XXL størrelse er med brystkassemål 120 cm


Mandags tur
Det er muligt at deltage i en turisttur, hvor man kommer på besøg på et traktor samling, sejler på Mariagerfjord og køre med veteran tog. Frokost og bus transport er inklusiv. Se nedenståenden links:
http://www.svanen.dk/default.aspx
http://wp-test.mhvj.eu/
https://www.visitmariagerfjord.dk/
Tillægspris for mandagstur DKK 495


Ved tilmelding accepter man ovenstående løbsregler. Alle ændringer skal straks meddeles løbslederne.

Tilmelding til Windmill 2020